Tìm thấy 71 sản phẩm
Giảm
40%
Combo 1: Thức ăn gia đình (Tiện ích) Combo 1: Thức ăn gia đình (Tiện ích)

88.000 đ/set 146.000đ

Giảm
40%
Combo 2: Thức ăn gia đình (Tiện lợi) Combo 2: Thức ăn gia đình (Tiện lợi)

123.000 đ/chiếc 205.000đ

Giảm
40%
Combo 3: Thức ăn gia đình (Lai rai) Combo 3: Thức ăn gia đình (Lai rai)

85.000 đ/set 141.000đ

Giảm
20%
Combo 4: Thức ăn gia đình (Đầm ấm) Combo 4: Thức ăn gia đình (Đầm ấm)

168.000 đ/set 210.000đ

Giảm
30%
Combo 5: dành cho 4 đến 5 người (Cuối tuần) Combo 5: dành cho 4 đến 5 người (Cuối tuần)

319.000 đ/set 456.000đ

Thịt xá xíu Thịt xá xíu

56.000 đ/đĩa

Lòng sụn nướng Lòng sụn nướng

50.000 đ/đĩa

Chân giò heo muối Chân giò heo muối

60.000 đ/đĩa

Tai heo muối Tai heo muối

50.000 đ/đĩa

Bắp bò muối Bắp bò muối

80.000 đ/đĩa

Chim cút quay Chim cút quay

60.000 đ/đĩa

Gà quay Gà quay

125.000 đ/đĩa

Gà hấp muối Gà hấp muối

125.000 đ/đĩa

Gà muối Gà muối

125.000 đ/đĩa

Chân gà muối Chân gà muối

45.000 đ/đĩa

Vịt muối Vịt muối

125.000 đ/đĩa

Vịt quay đĩa to Vịt quay đĩa to

152.000 đ/đĩa

Vịt quay đĩa nhỏ Vịt quay đĩa nhỏ

134.000 đ/đĩa

Vịt hấp Vịt hấp

105.000 đ/đĩa

Vịt trộn kiểu thái Vịt trộn kiểu thái

130.000 đ/đĩa

Vịt rang muối Vịt rang muối

145.000 đ/đĩa

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0963.000.019 - 0243.825.29.29