Tìm thấy 4 sản phẩm
Gà quay Gà quay

125.000 đ/đĩa

Gà hấp muối Gà hấp muối

125.000 đ/đĩa

Gà muối Gà muối

125.000 đ/đĩa

Chân gà muối Chân gà muối

45.000 đ/đĩa

HOTLINE ĐẶT HÀNG
0963.000.019 - 0243.825.29.29